KALİTE

POLİTİKALAR

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Kalite yönetim sistemini esas alarak şirket ve departman hedeflerine ulaşmak, 

Şirket hedeflerinin tüm çalışanlara düzenli olarak iletmek ve iletişime açık tutmak,

Tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yaklaşımı ile verimliliğimizi uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek, 

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak,

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,

Tüm çalışanlarda kalite, bilincini benimsemesini sağlamak,

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlayıp dünyadaki sektörel yenilikleri yakından izleyerek, ürünlerimizi kaliteli üretip sunmak,

Tedarikçi firmalarla güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak,

Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacı ile çalışmalarımızı eksiksiz yapabilmek.

Alınan her projeyi zamanında, en üst düzeyde uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,

Ürünlerimizi en uygun, en doğru ve en ekonomik biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uygunsuzlukta önüne geçmek,

Oluşan uygunsuzluklarda Yönetim tarafından planlı olarak gözden geçirmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye, örnek bir kuruluş olmak ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

MODEMA ailesi "Detaya Değer Katar" sloganı ile kendini bütün yeniliklere açık tutmaya ve sürekli kendini geliştirmeye devam ediyor.

1528706832_cevre-politikasi.jpg

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevresel kirliliklerin önlenmesi amacı ile ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini uygulayıp ve bu konuda çıkarılmış yasal şartlara uygun olarak, çalışanlarca anlaşılmasını ve sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesini sağlamak,

Çalışanlarımıza çevre konularında eğitimler vererek, çevreyi koruma bilinçlerini arttırmak ve çevreye duyarlı olmaya teşvik etmek,

Kuruluşumuzun, çevresel kriterlerini değerlendirmek ve sürekli iyileştirme için gereken çalışmaları yapmak,

Enerji ve doğal kaynakları verimli olarak kullanmak,

Hizmetlerimizin, çevresel etkilerini değişen ulusal ve uluslararası mevzuat ile teknolojik gelişmelere uygun olarak sürekli iyileştirmek,

Uluslararası çevre standartlarını, ülke ve işletme şartlarını göz önünde bulundurarak uygulamak,

Faaliyetimizde, zararlı olan çevresel etkileri mümkünse kaynağında yok etmek, değil ise minimum seviyeye indirmek,

Geri kazanılabilir ve çevreye daha az zararlı malzeme kullanımını yaygınlaştırmak,

Kaza ve olağanüstü durumlar sonucu oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için acil durum müdahale planlarını hazırlayarak, olabilecek herhangi bir acil durumda hazır olmak,

Çevre politikamızı çalışanlarımız ile hizmet sunduğumuz kişiler ve kuruluşlar tarafından doğru olarak anlaşılması ve tam olarak uygulanmasını sağlamak,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,

Çalışma ortamı şartlarını sağlıklı ve emniyetli hale getirmek, Tüm çalışanlarımızın, İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

Çalışanların sağlık durumları ile moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini minimize etmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemek,

Sıfır iş kazası hedefini benimseyerek, gerekli önlemler almak,

Verimliliğimizin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmek,

Ülkemizin iş sağlığı güvenliği ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve standartlarına uymak,

Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarını ülkemiz kanun ve şartlarına uyumlu olarak uygulamak,

Acil durumlarda can ve malzemeye zarar gelmemesi için her zaman hazırlıklı olmak,

Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi üretim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmak,

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.